Bilimsel Faaliyetler:

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler aşağıda verilmiştir:

 

Rapor:

• 30 Ekim 2020 tarihli Sisam Adası-İzmir depremi (Mw6.6, 14h51) tsunami İngilizce Rapor hazırlanmıştır

• 30 Ekim 2020 tarihli Sisam Adası-İzmir depremi (Mw6.6, 14h51) tsunami Türkçe Rapor hazırlanmıştır

 

 

Makale:

• 22 Mart 2021 tarihinde 1 adet SCI makale yayınlanmıştır. Atıf bilgileri ve makale erişim linki aşağıda verilmiştir:

Doğan G.G., Yalçıner A.C., Yuksel, Y., Ulutaş, E., Polat, O., Güler, I., Şahin, C., Tarih, A., Kanoğlu, U. 2021. "The 30 October 2020 Aegean Sea Tsunami: Post-Event Field Survey Along Turkish Coast", Pure Appl. Geophys., https://doi.org/10.1007/s00024-021-02693-3

 

Bildiri:

• 26 Nisan 2021 tarihinde 1 adet Yurtdışı Bildiri yayınlanmıştır. Atıf bilgileri ve makale erişim linki aşağıda verilmiştir:

Dogan, G.G., Yalciner, A.C. 2021. “Analysis of the October 30th, 2020 Aegean Sea Tsunami towards Future Tsunami Preparedness”, EGU General Assembly 2021, 19-30 Apr 2021, EGU21-15882, online oral presentation on 26 April 2021, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-15882