Sosyal Etkinlikler:

 

Proje kapsamında 2020 ve 2021 yılları içerisinde online etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Orta Ege Bölgesinde Tsunami gerçeği hakkında farklı yaş ve eğitim grupları bilgilendirilmiştir. Etkinlik süresince proje kapsamında elde edilen modelleme ve simülasyon bulgularına ait sonuçlar katılımcılarla paylaşılmıştır. Tsunami oluşmadan önce tahliye yollarının planlanması konularının önemi hususunda akademik çevre, yerel yönetimler, kamu idareleri, STK ve halk, aşağıdaki etkinliklerin tamamında doğrudan bilgilendirilmiştir.

 

İlk webinar sunum 19 Aralık 2020 tarihinde ODTÜ’de akademi ve kamuya yönelik olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Akademiye yönelik olmakla birlikte, kamudan ve AFAD’dan da katılımlar gerçekleşmiştir (Şekil 1).

 

 

Şekil 1: 19 Aralık 2020 tarihinde ODTÜ’de gerçekleştirilen webinar etkinliği

 

 

İkinci webinar, İzmir-Dikili Belediye Başkanlığı himayesinde faaliyetlerini yürüten bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olan Kuzey Ege Arama ve Kurtarma Derneği (KAEK)’ne ilk webinar sunum 20 Ocak 2021 tarihinde yapılmıştır. Bu etkinliğe sadece ilgili STK derneğinin üyeleri değil yerel yönetimler (belediye), kamu idaresi (Ankara’daki AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı çalışanları), üniversite akademisyenleri ve yerel halk da iştirak etmiştir (Şekil 2).

 

 

Şekil 2: 20 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen webinar etkinliği

 

 

Üçüncü webinar sunum 3 Şubat 2021 tarihinde yine KAEK üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğe de STK, yerel yönetim, kamu idaresi, üniversite akademisyenleri ve yerel halk iştirak etmiştir. İlk sunumdan elde edilen deneyimler ışığında soru-cevap faslına daha çok zaman ayrılması için sunum bu sefer daha kısa tutulmuş ve daha çok birebir etkileşimli konuşma ve tartışma zamanı sağlanmıştır  (Şekil 3).

 

 

Şekil 3: 3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen webinar etkinliği

 

 

Dördüncü ve son webinar sunum ise 5 Mart 2021 tarihinde, Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Trabzon Şubesi ortak girişimiyle gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğe de Türkiye’deki farklı üniversitelerin akademisyenleri, JFMO üyeleri, yerel yönetim ve kamu idaresinden katılımlar olmuştur (Şekil 4).

 

 

Şekil 4: 5 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen webinar etkinliği