Sosyal Etkinlikler:

 

Proje kapsamında 2021 yılı içerisinde STK’lar ile koordineli olarak online bir etkinlik gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Orta Ege Bölgesinde Tsunami gerçeği hakkında farklı yaş ve eğitim grupları bilgilendirilecektir. Etkinlik süresince proje kapsamında elde edilen modelleme ve simülasyon bulgularına ait sonuçlar katılımcılarla paylaşılacaktır